Werkwijze

werkwijze

Hier maak ik een onderscheid tussen coaching en andere begeleidingsvormen, zoals hieronder beschreven.

Mijn werkwijze is in de loop der jaren op een organische manier ontstaan en heeft zich ontwikkeld op basis van de opleidingen die ik heb gevolgd, de bestudering van verschillende wijsheidstradities, bronnen die me hebben geïnspireerd en mijn eigen ontwikkeling via de reis naar binnen waarin ik o.a. mijn eigen beperkingen en patronen leerde herkennen en onderkennen en transformeren. De sessies vormen meestal een mix van meditaties, energetische oefeningen, visualisaties en gesprek. Als je geen ervaring met mediteren hebt is dat geen enkel probleem. Healing van blokkades via energetische behandeling vindt plaats op de behandeltafel. Ook een reading van de informatie die je ziel me laat zien kan aan de orde komen. Alles is afgestemd op de bezoeker en van wat er op dat moment nodig is.

Mijn manier van werken is erop gericht je geheel op eigen wijze en in je eigen tempo het helingsproces in jezelf op gang te brengen en dat te ondersteunen. Je leert vrijer te worden van emoties en patronen die zich in de loop van je leven hebben vastgezet. Je leert onderscheid te maken tussen je handelingen gebaseerd op (onbewuste) angst en handelingen gebaseerd op liefde. Mijn visie is dat ieder mens in staat is zijn/haar eigen leven op een hoger plan te tillen via de weg van bewustwording. Bewust worden dat we meer zijn dan de persoonlijkheid en het daaraan gekoppelde persoonlijke verhaal waarin we zijn gaan geloven. Het is mijn passie om mensen weer 'online' te laten komen met het leven.

Misschien heb je al een duidelijk beeld of je voor een coachtraject of een ander begeleidingstraject komt.
In de praktijk wordt het vaak een combinatie hiervan maar dat hoeft niet zo te gaan. We kunnen dit tijdens het intake – of kennismakingsgesprek bespreken.

Door je eigen essentie te gaan ervaren en je potentie te zien en aan te boren en het contact daarmee te herstellen kom je voorbij de patronen die je beperken.
Het resultaat is : THUISKOMEN BIJ JEZELF